ข่าว

14 สิงหาคม 2558

สวัสดีทุกท่าน 

ทางทีมงานรู้สึกเสียที่จะต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางเราได้ตัดสินใจปิดการให้บริการของระบบโปรโมทเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหรือ UpToPromo.com ประเทศไทยลง

โดยทางเราขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางลูกค้าจะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในการขอทำเรื่องถอนยอดเงินออกจากระบบ UpToPromo.com โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ทางเราจะปิดช่องทางการชำระเงิน พร้อมทั้งช่องทางในการลงทะเบียนใหม่ภายในระบบ UpToPromo.com
- ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 ทางลูกค้ายังคงสามารถโปรโมทเว็บไซต์ภายในระบบและขอดำเนินการถอนยอดเงินภายในระบบได้ผ่านช่องทางการถอนเงินโดย ปุ่มคำว่า “ถอนเงิน” ในหน้าการใช้งานของผู้ใช้งาน
- ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ทางเราจะทำการปิดเว็บไซต์ www.UpToPromo.com/th ซึ่งทางลูกค้าจะไม่สามารถทำการโปรโมทเว็บไซต์พร้อมทั้งสร้างรายได้ในส่วนของ webmaster ได้อีกต่อไป
- ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 ทางลูกค้าสามารถดำเนินการขอถอนเงินได้ผ่านทางอีเมล์ info@uptopromo.com เท่านั้น เพื่อขอรับเงินคืน
- ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ทาง UpToPromo.com ประเทศไทยจะหยุดให้บริการอย่างถาวร ทางเราขอให้ทางลูกค้าทุกท่านวางแผนในการดำเนินการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ทางเราที่ได้กำหนดไว้

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจและอยู่ร่วมกับเรามาในช่วงปีเหล่านี้
แล้วพบกันใหม่ในเร็วๆนี้กับโปรเจคถัดไป

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน UpToPromo.com ประเทศไทย

กรุณารอให้ระบบวิเคราะห์เสร็จสิ้น อย่าปิดหน้านี้